تبلیغات
بازی ، بازی موبایل جاوا ، بازی موبایل سونی اریکسون ، بازی موبایل نوکیا ، دانلود بازی موبایل سونی اریکسون ، دانلود بازی موبایل جا - منابع كنكور كارشناسی ارشد كامپیوتر (همه گرایش ها)(دانشگاه صنعتی شریف)
بازی ، بازی موبایل جاوا ، بازی موبایل سونی اریکسون ، بازی موبایل نوکیا ، دانلود بازی موبایل سونی اریکسون ، دانلود بازی موبایل جا
بازی ، بازی موبایل جاوا ، بازی موبایل سونی اریکسون ، بازی موبایل نوکیا ، دانلود بازی موبایل سونی اریکسون ، دانلود بازی موبایل جا

ه نقل از دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف:

منابع مهم ساختمان های گسسته :
1. Kneth Rosen, Discrete Mathematics and its Applications, 5th Edition, 2002
2. Stephen B Maurer, Discrete Algorithmic Mathematics, Prentice Hall, 2004

منابع مهم نظریه زبان ها و ماشین ها:
1. Peter Linz, An Introduction to Formal Languages and Automata, 3rd edition, Jones and Bartletts, 2000
2. Michael Sipser, Introduction to the Theory of Computation, PWS Publishing Co., 1997.

منابع مهم ساختمان داده ها و الگوریتم ها:
1. T. Cormen, C.Leiserson, R.Riverst, and C.Stein Interoduction to Algorithms, MIT Press, Sept.2001. Chapters: 1-4, 6-9, 10-14, 18.
2. Michael T.Goodrich and Roberto Tamassia, Data Structures and Algorithms in Java, Second Edition, John Wiley & Sons, 2001.

منابع مهم سیستمهای عامل و شبكه های كامپیوتری:
1. Andrew Tanenbaum, Computer Networks, 4th edition, 2003.
2. A.Silberschatz, P.Galvin, G.Gagne, Operating System Concepts with Java, (6th Edition), John Wiley and Sons, 2004.
3. Andrew S.Tanenbaum, Modern Operating Systems, 2nd Edition, Prentice Hall, 2001.

منابع مهم مدارهای منطقی:
1. M.Mano, Logic and Computer Design Fundamentals, Third Edition, Prentice Hall, 2003.
2. J.F.Wakerly, Digital Design: Principles and Practices, 3rd Edition, Prentice Hall, 2000.

منابع مهم معماری كامپیوتر:
1. Morris Mano, Computer System Architectures, 3rd Edition, 1992.
2. Andrew S.Tanenbaum, Structured Computer Organization, 4th Edition, Prentice Hall, 1999.
3. Hennessy, Goldberg and Patterson, Computer Architecture: A Quantitative Approach, (2nd) 1990.

منابع مهم طراحی و تحلیل الگوریتم ها:
1. T.Cormen, C.Leiserson, R.Riverst, and C.Stein Introduction to Algorithms, MIT Press, Sept.2001. Chapters: 15-17, 22-26, 32, 34
منابع مهم كامپایلرها:
1. A.Aho, R.Sethi, J.Ullman, Compilers: Principles, Techniques, and Tools, Addison-Wesley, 1988.
2. Charls Fischer, Richard LeBlanc, Crafting a Compiler with C.

منابع مهم زبان های برنامه سازی:
1. Pratt and Zekowitz, Programming Languages: Design and Implementation, 4th Edition.

منابع مهم هوش مصنوعی:
1. Stuart Russell and Peter Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach, 2nd Edition, 2004.

منابع مهم مهندسی نرم افزار ١ و ٢ :
1. Roger S.Pressman, Software Engineering, A Practitioner´s Approach, 6th Edition, McGraw-Hill, 2005.

منابع مهم پایگاه داده:
1. Jeff Ullman, and Jennifer Widom, A First Course in Database systems, 2nd Edition, Prentice Hall, 2002.
2. Ramez Elmasri, Shamkant Navathe, Fundamentals of Database Systems, 1999.

منابع مهم مدارهای الكتریكی:
١- جبه دار مارالانی، نظریه اساسی مدارها و شبكه ها
٢- محمود نحوی و مهدی احسان، مبانی علم شبكه ها

منابع مهم مدارهای الكترونیكی:
١- قطعات الكترونیكی و تئوری مدار
٢- ا.س.صدرا، مدارهای میكروالكترونیك، ویرایش چهارم

منابع مهم الكترونیك دیجیتال:
1. Jan M.Rabaey, Digital Integrated Circuits, A Design Perspective.
2. A.S. Sadra, Microelectronic Circuits, 4th Edition.

منابع مهم ریز پردازنده:
1. Walter, A. Triebel and Avtar Sing, The 8086 Microprocessors: Program-ming, Interfacing, Sofware, Hardware and Applications, rentice-Hall, 1997.
2. Kenneth L. Short, Microprocessors and Programmed Logic, 1987.
3. Muhammad Ali Mazidi, Janice Gillispie Mazidi, The 80× 86 IBM Pcand Compatible Computers (Volume II), Second Edition, Prentice-Hall, 1995.

منابع مهم مدارهای VLSI :
1. Wayne Wolf, Modern VLSI Design: System-on-Chip Design, Third Edition, Prentice Hall, 2002.
2. N.Weste, K.Eshraghian, Principles of CMOS VLSI Design, 2nd Edition, Addison Wesley, 1993.
3. K.Eshraghian, Basic VLSI Design, 3rd. Edition, Prentice Hall, 1994.

منابع مهم سیگنال ها و سیستمها:
١- اوپنهایم، سیگنال ها و سیستم ها، ترجمه دیانی.طبقه بندی: منابع کارشناسی ارشد،  کنکور منابع و سرفصل و سولات ،  عمومی، 
برچسب ها: منابع كنكور كارشناسی ارشد كامپیوتر (همه گرایش ها)(دانشگاه صنعتی شریف)،
دنبالک ها: کنکور ارشد از مصاحبه با نفرات برتر کنکور تا منابع و درصدها کلیک کنید.،
ارسال توسط مدیریت سایت بانك فارسی
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
نظر سنجی
موضوع مورد علاقه ؟صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی

دانلود فیلم

سایت ساز رایگان

بهراد آنلاین

کلیپ موبایل

دانلود فیلم

نرم افزار موبایل

قائم پرس